KÖBƏLƏNMƏK

məch.
1. Köbə tikilmək, köbə verilmək, köbə qoyulmaq. Paltarın yaxası köbələnib.
2. Köbəyə alınmaq, haşiyə verilmək; haşiyələnmək.
Hərflərin kənarı qalın dodaq kimi köbələnmişdi. B.Bayramov.

KÖBƏLƏNMƏ
KÖBƏLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə