KÖKLƏNMƏ₁

Köklənmək1”dən f.is.
KÖKLƏMƏK₂
KÖKLƏNMƏ₂

Digər lüğətlərdə