KÜÇÜKLƏNMƏ

Küçüklənmək”dən f.is.
KÜÇÜKLƏMƏK
KÜÇÜKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə