KÜÇƏ

(Basarkeçər)
qazmanın girəcəyi. – Kərmeyi küçüyə yığmışam, get onu gəti
KÜÇ-KÜNAR
KÜÇƏĞACİ

Digər lüğətlərdə