KÜÇƏBƏKÜÇƏ

zərf Bir küçədən o biri küçəyə, bütün və ya çox küçələri; küçə-küçə. Küçəbəküçə gəzmək.
– “Nicat”ı küçəbəküçə soraq edir, nə əcəb? Bu millət, ay baba, lap ittifaq edir, nə əcəb? C.Cabbarlı.

KÜÇƏ-BAZAR
KÜÇƏSÜPÜRƏN

Digər lüğətlərdə