KÜÇƏYUYAN

is. Küçələri yumaq üçün xüsusi avtomaşın.
// Sif. mənasında. Küçəyuyan maşın.
KÜÇƏTƏMİZLƏYƏN
KÜÇÜK

Digər lüğətlərdə