KÜDURƏTLİLİK

is. Küdurətli adamın hal və keyfiyyəti.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÜDURƏTLİLİK hirslilik — acıqlılıq — kinlilik — qəzəblilik — ədavətlilik
KÜDURƏTLİ
KÜDÜL

Digər lüğətlərdə