KÜKÜRDLÜ

sif. Tərkibində kükürd olan, kükürdlə qarışığı olan. Kükürdlü birləşmələr.
KÜKÜRDLƏMƏK
KÜL

Digər lüğətlərdə