KƏCRƏFTAR

rif. [ fars. ] Pis rəftarlı, rəftarı olmayan, yola getməyən.
// məc. Nəhs, tərs, uğursuz.
Ey Vidadi, gərdişi-dövrani-kəcrəftarə bax; Ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, girdarə bax. M.P.Vaqif.

KƏCPAPAQ
KƏDƏR

Digər lüğətlərdə