KA:BƏ

(Bakı)
qarğıdalı. – Qalxoz bi:l əmeg güninə xeyli ka:bə vərdi
KABAY
KADU