KAFİLİK

is. Kifayət etmə, kafi olma; bəslik.
KAFİ
KAFİR

Digər lüğətlərdə