KAHİNLİK

is. Kahinin işi, peşəsi.
// Qeybdən xəbər vermə iddiasında olma.
KAHİNANƏ
KAİNAT

Digər lüğətlərdə