KALAVA

(Əli Bayramlı)
dərə. – Dağın ətəklərinnən başlanan kalava dəmir yol xəttinə kimi uzanırdı
KALAV
KALAVAT

Digər lüğətlərdə