KEÇƏATAN

bax keçəçi 1-ci mənada.
KEÇƏ
KEÇƏBASAN

Digər lüğətlərdə