KEÇƏL SUYA GETMƏZ

“məni heç cür aldada bilməzsən”, “razılaşmaram” mənasında işlədilən ifadə.

KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT
KEÇİ AĞACA ÇIXANDA