KEÇƏLƏŞDİRMƏ

Keçələşdirmək”dən f.is.
KEÇƏLƏKƏRKƏS
KEÇƏLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə