KEÇƏLƏŞMƏK

f. Tükləri bir-birinin içinə girib, keçə kimi olmaq, keçə kimi ayrılmaz olmaq, yapıxmaq; codlaşmaq.
KEÇƏLƏŞMƏ
KEÇƏLƏT

Digər lüğətlərdə