KEÇƏLLƏŞMƏ

Keçəlləşmək”dən f.is.
KEÇƏLLƏMƏK
KEÇƏLLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə