KEÇƏLLƏŞMƏK

f.
1. Baş dərisinin xəstəliyi nəticəsində başının tükü tökülmək, keçəl olmaq.
// Dazlaşmaq, daz olmaq.
2. məc. Ot bitməmək, daz olmaq; çılpaqlaşmaq.
KEÇƏLLƏŞMƏ
KEÇƏLLƏŞMİŞ

Digər lüğətlərdə