KEÇƏLLƏŞMİŞ

f.sif. Keçəl olmuş, başının tükü tökülmüş.
// məc. Dazlaşmış, çılpaqlaşmış.
– Tula keçəlləşmişdi, adda-budda yerlərdə belinin tükü tökülmüşdü. İ.Məlikzadə.

KEÇƏLLƏŞMƏK
KEÇƏLLİK

Digər lüğətlərdə