KEÇƏTƏPƏN

bax keçəçi 1-ci mənada.
KEÇƏRİ
KEÇİ

Digər lüğətlərdə