KEÇİNMƏK₂

f. Ölmək.
…Amma anam onların köçməyini eşitcək qurtaracaq, yəqin bil ki, haman dəqiqə keçinəcək. C.Məmmədquluzadə.
Səhər üzü idi, dağlardan əsən sübh küləyinin nəfəsi [şairi] üşüdür, Afaq isə artıq keçinirdi. Ə.Məmmədxanlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KEÇİNMƏK I keçinmək bax yaşamaq 3 II keçinmək bax ölmək
  • KEÇİNMƏK dolanmaq — yaşamaq — girlənmək
  • KEÇİNMƏK ölmək

Omonimlər

  • KEÇİNMƏK KEÇİNMƏK I f. Yaşamaq, yola getmək. Orada telefonsuz, kitabxanasız necə keçinərəm... (S.Qədirzadə). KEÇİNMƏK II f

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KEÇİNMƏK KEÇİNMƏK – YAŞAMAQ Arvadın ürəyi titrədi və gördü ki, gəlin “körpə”sini bağrına basaraq keçinmişdi..

Etimologiya

  • KEÇİNMƏK Keçim sözü olub və “yaşayış” anlamında işlədilib. Keçinmək isə “ölmək” deməkdir. Görünür, keç feilinin bir mənası da “yaşamaq” demək olub
KEÇİNMƏ₁
KEÇİNMƏK₁

Digər lüğətlərdə