KİÇİKLƏNMƏ

Kiçiklənmək”dən f.is.
KİÇİKCİK
KİÇİKLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə