KİÇİKLƏNMƏK

f. Yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq, başqalarının qarşısında əyilmək, əskilmək.
KİÇİKLƏNMƏ
KİÇİKLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə