KİÇİKLİ-BÖYÜKLÜ

is. Hamı, hamısı.
KİÇİKLƏŞMƏK
KİÇİKLİK

Digər lüğətlərdə