KİFİRLƏNMƏ

Kifirlənmək”dən f.is.
KİFİR
KİFİRLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə