KİFLƏNMİŞ

f.sif. Kif bağlamış, kif basmış, kifdən xarab olmuş. Kiflənmiş çörək. Kiflənmiş pendir.
– Rütubətli, kiflənmiş qaranlıq otaqda tavandan tökülən damcıların səsi eşidilirdi. Ə.Əbülhəsən.

KİFLƏNMƏK
KİFLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə