KİFSİNMƏ

Kifsinmək”dən f.is.
KİFSİMƏK
KİFSİNMƏK

Digər lüğətlərdə