KİFSİNMƏK

bax kiflənmək.
KİFSİNMƏ
KİFT

Digər lüğətlərdə