KİLİMÇİLİK

is. Kilimçinin işi, peşəsi, sənəti.
KİLİMÇİ
KİLKƏ₁

Digər lüğətlərdə