KİLKƏBAŞ

sif. dan. Daim saçları pırtlaşıq olan. Kilkəbaş qız.
KİLKƏ₂
KİLKƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə