KİLKƏLƏNMƏ

Kilkələnmək”dən f.is.
KİLKƏBAŞ
KİLKƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə