KİRT₁

is. Dəridə əmələ gələn qırış, bükük, büzüm.
KİRT₂
KİRTİK₁

Digər lüğətlərdə