KİRT₂

təql.
: kirt dayanmaq – birdən hərəkətdən qalmaq, birdən dayanmaq. Saat işlədiyi yerdə birdən kirt dayandı. Uşaqlar kirt dayandılar.
[Ağasəfər] …darvaza qabağında bir milis nəfərini görüb kirt dayandı. Ə.Əbülhəsən.

KİRŞƏÇİ
KİRT₁

Digər lüğətlərdə