KOBUDLAŞMA

Kobudlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KOBUDLAŞMA heyvərələşmə
  • KOBUDLAŞMA sərtləşmə — qabalaşma — qurulaşma
  • KOBUDLAŞMA biçimsizləşmə — yöndəmsizləşmə
KOBUDLAŞDIRMAQ
KOBUDLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə