KOBUDLAŞMAQ

bax qabalaşmaq. İşləməkdən əlləri kobudlaşıb.
– Yazda və yayda havanın rütubəti zərif çay yarpaqlarını kobudlaşmaqdan qoruyur. B.Talıblı.
Rüstəmə elə gəldi ki, arvadının əli bərkimiş və kobudlaşmışdır. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KOBUDLAŞMAQ biçimsizləşmək — yöndəmsizləşmək
  • KOBUDLAŞMAQ heyvərələşmək
  • KOBUDLAŞMAQ sərtləşmək — qabalaşmaq — qurulaşmaq
KOBUDLAŞMA
KOBUDLUQ

Digər lüğətlərdə