KOKAİNÇİ

is. Kokain çəkən adam, kokain düşkünü.
KOKAİNÇƏKƏN
KOKAİNİZM

Digər lüğətlərdə