KOLLANMA

Kollanmaq”dan f.is.
KOLLAMAQ
KOLLANMAQ

Digər lüğətlərdə