KRANLI

sif. Kranı olan, qaldırıcı mexanizmi olan (bax kran2). Kranlı maşın. Kranlı arabacıq.
KRANÇILIQ
KRANT

Digər lüğətlərdə