KRAXMALLANMA

Kraxmallanmaq”dan f.is.
KRAXMALLAMAQ
KRAXMALLANMAQ

Digər lüğətlərdə