KREKİNQLƏMƏ

Krekinqləmək”dən f.is.
KREKİ́NQ
KREKİNQLƏMƏK

Digər lüğətlərdə