KRİSTALLAŞDIRMAQ

icb. Kristal halına (şəklinə) salmaq.
// Büllurlaşdırmaq.
KRİSTALLAŞDIRMA
KRİSTALLAŞMA

Digər lüğətlərdə