KRİSTALÓN

is. xüs. ad. Parlaq sintetik parça.
KRİSTALLOQRÁFİYA
KRİSTALŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə