KVANT

[ lat. quantum] Fizika və kimyada hər hansı bir enerjinin ən kiçik miqdarı. İşıq enerjisinin kvantı.
KVADRATURA
KVARS

Digər lüğətlərdə