KVADRATURA

[ lat. quadratus-dan] Kvadrat vahidlərlə (metr və s. ilə) hesablanan sahənin ölçüsü. Otağın (mənzilin) kvadraturası.
◊ Dairənin kvadraturası riyaz. – müadil kvadrata çevrilmiş dairənin sahəsi.
KVADRAT
KVANT

Digər lüğətlərdə