LÜĞƏTÇƏ

is. Kiçik lüğət, balaca lüğət. Şagirdlər üçün lüğətçə tərtib etmək.
LÜĞƏT
LÜĞƏTÇİ

Digər lüğətlərdə