LÜMƏ

sif. Quyruğu olmayan və ya qısa olan; quyruğukəsik. Lümə xoruz (toyuq).
– Cücələrim lümək-lümək; Qanadları gödək-gödək. A.Səhhət.
Kəkilli lümə toyuq sürüləri Gülşənin çox xoşladığı və həzz aldığı şeylərdən idi. Ə.Vəliyev.

// zar. Kəsilmiş, qısaldılmış, kəsik. Lümək saç. Lümək paltar.
LÜMBÁQO
LÜMƏK

Digər lüğətlərdə