LÜMBÁQO

[ lat. ] tib. Əzələlərin, bəzən əsəblərin və fəqərə sümüklərinin xəstəliyi nəticəsində bel nahiyəsində ağrı, sancı, bel ağrısı (xəstəlik).
LÜM-LÜM
LÜMƏ

Digər lüğətlərdə