L

ə. ərəb əlifbasının 23-cü, fars əlifbasının 27-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 28-ci hərfi; əbcəd hesabında 30 rəqəmini ifadə edir.

QÜZƏHİYYƏ
LABƏ

Digər lüğətlərdə