L

L, l

n (pl L’s, l’s) ingilis əlifbasının 12-ci hərfi

KUDOS
LAB

Digər lüğətlərdə